Werkfilosofie

 

Goede architectuur is een samenspel van ruimte en licht , waarin de mens zich prettig voelt en zich kan ontplooien.

 

In nauwe samenwerking met onze opdrachtgever maken wij een ruimtelijke vertaling van het programma van eisen voor een specifieke situatie.

 

Het budget wordt voortdurend tijdens het proces bewaakt.

 

Onze aandacht gaat van klein naar groot en de opgave kan zowel een meubel zijn, als één gebouw of een samenstel van gebouwen.

 

In ons werk proberen wij de volgende aspecten optimaal met elkaar te verweven:

• functionaliteit,

• ruimtelijkheid,

• licht & lucht,

• een heldere constructie,

• geïntegreerde installaties en

• duurzaam & energiezuinig bouwen

• goede detaillering

background background